WW-Person

Ön új felhasznló? Üdvözlöm! You are a new user? Welcome!

Egy WWW-adattár a magasabb nemességröl a Szent Római Birodalomban.

Ez az adattár személyi adatokat, életrajzokat, portrékat és cimereket hivatott összegyüjteni és az egész világon elérhetövé tenni. Ez az adattár csak azon személyeket (és családjukat) tartalmazza, amelyek valamilyen funkciót töltöttek be a Szent Római Birodalomban, vagy címét viselték a birodalomnak. Ezeknek nem kell német nemzetiségünek lennie -- a Szent Római Birodalom egy európai intézmény volt. Az adatbank kiterjed a Szent Római Birodalom utódállamaira is (Német Szövetség, Német Birodalom, Németalföld, Austria-Magyarország, Olaszország) valamint a Karolingok Franciaországára és utódaira.

 Az adatbazishoz való hozzáférés módjai:

 1. a ház/család neve szerint

 2. az idöindexen keresztül

 3. a ház rangja szerint

 (császár/király/választófejedelem/föherceg/nagyherceg/herceg/ fejedelem/gróf (õrgróf, birodalmi gróf, várgróf) stb.)

 

 • rang szerinti index (tényleg használható)
 • idõindex (használható)
 • név szerinti index (használható)
 • ország szerinti index (használható)
 • hely szerinti index (használható)
 • személy közvetlen keresése (használható)
 • személy közvetlen keresése (fa-strukt'urában)
 • két személy viszonya
 • válogatott listák
 • a rendszer állapota:

   felhasznált források: