WW-Person

You are a new user? Welcome!

WWW personální databanka slechtických rodu svatéríse rímské

V této databance budou zprístupneny na WWW casové udaje k osobám vyssí slechty (hrabe - císar), jejich zivotopisy, portréty a znaky. V databance jsou ulozeny pouze osoby (a jejich rodiny), které meli bud funkci v svaté rísi rímske nebo byli tamtéz nositely titulu. Tyto osoby nemusí být nemeckého puvodu - svatá ríse rímská byla evropská intituce. Pridány jsou také následnické státy svaté ríse rímské (Nemecký Bund, Nemecká ríse, Nizozemí, Rakousko-Uhersko, Italie) a Francie Karolingu a jejich následovníku.

K personalní databance je mozný prístup pres:

  1. jméno rodu/rodiny
  2. casový index
  3. klasifikaci rodu
    (císar/král/kurfirst/arcivévoda/velkovévoda/vévoda/ kníze/hrabe - markrabe, Reichsgraf?, purkrabí, atd.)


evropsky zeme

Formulár mnohonásoby pátrání


Stav systému:

pouzité prameny: