Index: Hrabiowie Thabaszowie z Zalusk Zaluscy

  • Teofil Karol ?-28.?.1845
  • Michal Karol 1845-?