Ce 

Be Ga

** Gu Ma Be

Pe Ar Pi Pi Be Ma Ce

Ga Ma Di Pi Ad St