References for Robert I. Herr v.d.Marck * v.Sedan
H.Grote: Stammtafeln. Leipzig, 1877
D.Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Bd.VI, Tafeln 18. Marburg, 1978
D.Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Vol. XVIII, Tafeln 19. Marburg, 1998
A.M.Stokvis: Manuel d'histoire. Amsterdam, 1966